Podstawowe informacje o projekcie

Harmonogram prac

 

 • Lipiec 2010 – wybór inżynier kontraktu
 • Sierpień 2010 – zakończenie prac projektowych
 • Październik 2010 – podpisanie umowy o dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013
 • Styczeń  2011 – rozpoczęcie postępowania na wybór operatora MCK
 • Sierpień 2011 – wybór generalnego wykonawcy robót budowlanych
 • 2011- Marzec 2015 – prace budowlane
 • 12-15 Marca 2015 - pierwszy event w MCK - Intel ESL Expo Katowice 
 • 4 Luty 2016 - zawarcie umowy koncesji na usługi organizacji imprez i zarządzania Międzynarodowym Centrum Kongresowym oraz Halą Widowiskowo-Sportową „Spodek”
   

 

 

Przeznaczenie – funkcje użytkowe budynku MCK

Budynek Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach to wielofunkcyjny, złożony obiekt usługowy, zaliczany do budynków użyteczności publicznej. W przeważającej części jest on przeznaczony dla gości organizowanych w nim wydarzeń. Posiada jednak także strefę dostępną całkowicie publicznie – jest to zielone przejście na ukos przez dach budynku przybierający w tym miejscu formę przesmyku, doliny, a także – foyer główne, łączące wejście od strony placu honorowego przed Spodkiem z wejściem od strony projektowanej ulicy Olimpijskiej. Oznaczenie tych przestrzeni, jako publicznych stanowi ważny element miastotwórczy dla poprzemysłowego terenu, na którym obiekt MCK został zaprojektowany. Główną funkcję budynku można określić, jako kongresową, konferencyjną. wystawienniczą, targową, widowiskową.

 

Charakterystyczne parametry techniczne: 

Powierzchnia użytkowa całkowita34 899m2
Powierzchnia całkowita38 948m2
Kubatura brutto388 500m3
Długość236m
Szerokość92m
Wysokość części południowej15m
Wysokość części północnej22m

 

 

Forma architektoniczna, kontekst i krajobraz

Spodek – wzniesiona w 1962 roku hala widowiskowa - budynek, który wszedł do panteonu najwybitniejszych dzieł współczesnej architektury polskiej i jest jedną z jego najjaśniejszych ikon (dzieła architektów Macieja Gintowta i Macieja Krasioskiego), symbol Katowic i regionu Górnego Śląska – cechuje architektura jednoznacznej, o wybitnych walorach kompozycyjnych, której wartość nie mogła zostać zdeprecjonowana w wyniku nowej realizacji. Równocześnie jednak, zarówno skala jak i znaczenie budowy nowego obiektu „Międzynarodowego Centrum Kongresowego” , o prestiżowym znaczeniu dla miasta i regionu, nakazywały poszukiwanie rozwiązania jednoznacznego, przejrzystego i logicznego, wpisującego się w charakter tej części miasta, zdominowanej przez istniejące i planowane(Muzeum Śląskie, Filharmonia, Teatr) wielkoskalowe obiekty. 

Generalnym założeniem projektu było stworzenie obiektu, którego wartość budowana jest nie tylko przez zapewnienie programowo-funkcjonalnych rozwiązań o utylitarnych ale także przez stworzenie warunków jego współdziałania w społecznej przestrzeni miasta. Gmach o prostej, wyrazistej i jednoznacznej formie, wkomponowany jest w publiczną przestrzeń miasta przez zapewnienie powiązania wzdłuż ważnej dla funkcjonowania miasta, osi łączącej plac honorowy przed halą „Spodka” (także najważniejszego węzła komunikacyjnego Katowic) i najstarszą, historyczną częścią miasta o nazwie Bogucice. Powiązania te realizowane są dwojako: w formie publicznego przejścia przez hall główny i foyer centrum (powiązanie do wykorzystania szczególnie w czasie trwania imprez o otwartym charakterze – targi, wystawy) oraz w formie zewnętrznego ciągu prowadzonego po dachu budynku (zielona dolina), który może być wykorzystywany całorocznie dla wystaw plenerowych, happeningów etc. 

Założenie takie doprowadziło do uformowania gmachu, którego głównymi elementami kompozycyjnymi są dach (zielona dolina), wkomponowany w system terenowych skarp i naturalne zróżnicowanie terenu oraz przestrzeń hallu i foyer, położona poniżej, wykorzystująca dla swej unikalności deformację sufitu, negatyw formy „zielonej doliny”. Tak uformowany obiekt spełnia zarówno oczekiwania wynikające z jego znaczenia i prestiżu jak i z konieczności wpisania go w krajobraz otoczenia „Spodka”, który pozostanie znaczącym i dominującym elementem w przestrzeni tej części miasta. 


Główne funkcje budynku 

W budynku zaprojektowano następujące funkcje dostępne publicznie: 

 • Foyer główne 
 • Sala wielofunkcyjna 
 • Sala bankietowa 
 • Audytorium
 • Zespół Sal Konferencyjnych
 • Restauracja 
 • Kawiarnia 

 

Foyer główne 

Foyer główne przecina projektowany budynek po przekątnej, zapewniając łatwą dostępność do podstawowych funkcji budynku. Posiada ono dwa wejścia – pierwsze wejście od strony placu Honorowego Spodka, drugie od strony projektowanej ulicy Olimpijskiej. Przestrzeń foyer głównego obejmuje cztery poziomy posadzki: 

0,00 – poziom placu przed MCK i Spodkiem; strefa wejściowa z punktem informacyjny i kawiarnią, wejście do sali bankietowej, restauracji, części konferencyjnej, audytorium, 

+1,28 – poziom pośredni, wejście do restauracji; 

+4,48 – poziom Sali wielofunkcyjnej, sanitariaty, wejście do restauracji, 

+8,32 – antresola – strefa wejściowa od strony ulicy Olimpijskiej. 

Funkcje główne: komunikacja, zasięganie informacji, zakup biletów, gadżetów, 

Funkcje dodatkowe: wystawy i targi pojedynczych i licznych wystawców, premiery i prezentacje produktów, produkcje telewizyjne. 

Wysokość netto (w świetle posadzki i sufitu): (zmienna) 3,0-12,0m 

Nośność posadzki: 5000kg/m2 

Maksymalna liczba osób, mogących jednocześnie przebywać w obszarze foyer: 1500

 

Sala wielofunkcyjna 

Zaprojektowano salę wielofunkcyjną z możliwością podziału na trzy niezależne od siebie sale o zbliżonej powierzchni. Wydzielanie sal następuje przez rozłożenie ściany ruchomej, dla której przewidziano parkingi we wnękach. Każda z wydzielonych sal ma zapewnione: możliwość wejścia, dojazdu ciężarowego, ewakuacji, własny fragment foyer i strefy wejściowej z własnym, niezależnym wejściem i punktem informacyjnym a także własnymi sanitariatami i lokalami gastronomicznymi, a także – częścią magazynową. 

Funkcje główne: wystawy i targi pojedynczych i licznych wystawców 

Funkcje dodatkowe: koncerty, premiery i prezentacje produktów, pokazy mody, konkursy piękności, zjazdy, debaty, zgromadzenia, sympozja, kongresy, imprezy z udziałem publiczności na przenośnych trybunach, na podłożu miękkim (np. hippika), parkiecie (np. koszykówka), kompozytowym (np. tenis), produkcje telewizyjne 

Wysokość netto (w świetle posadzki i sufitu): 12,5m 

Nośność posadzki: 5000kg/m2 

Maksymalna pojemność sali dla funkcji podstawowej: 5000osób 

Maksymalna pojemność sali dla funkcji dodatkowych z możliwością chłodzenia: 8000osób 

Maksymalna pojemność sali dla funkcji dodatkowych bez możliwości chłodzenia: 12000osób 

W posadzce sali wielofunkcyjnej zaprojektowano kanały instalacyjne, dostępne na całej długości, wyposażone w wzajemnie od siebie oddzielone instalacje wody i kanalizacji oraz instalacje elektryczną i teletechniczną. 

Funkcje pomocnicze sali wielofunkcyjnej 

Każda wydzielona część sali wielofunkcyjnej posiada funkcje pomocnicze, które w przypadku wydzielenia stają się przynależne tylko dla wydzielonej części. Od strony projektowanej ulicy Olimpijskiej znajdują się na poziomie +8,32 wejścia oraz wyjścia ewakuacyjne. Wewnątrz, na antresoli na tym poziomie znajdują się stanowiska informacyjne – mogące służyć również za punkty sprzedaży biletów i doraźnie organizowanej kontroli dostępu. Po zejściu otwartymi schodami na poziom +4,48 znajdujemy się w przestrzeni foyer przed salą wielofunkcyjną. Stąd dostępne są – zlokalizowane pod antresolą - sanitariaty i lokale małej gastronomii, a także wejścia do sali wielofunkcyjnej. Po drugiej stronie Sali wielofunkcyjnej znajdują się bramy wjazdowe dla samochodów ciężarowych, wyjścia ewakuacyjne, a także – pomiędzy wejściami – pomieszczenia biurowe na wynajem. Pod poziomem sali – na rzędnej 0,00, znajdują się magazyny – tu również zachowano podział na trzy części z wydzieleniem komunikacji. Na zewnątrz znajduje się plac manewrowy. 

 

Sala bankietowa 

Ze strefy wejściowej głównego foyer dostępne jest foyer sali bankietowej. Sala bankietowa o powierzchni 1200m2 ma, podobnie do sali wielofunkcyjnej, możliwość podziału na 3 sale, każda z niezależnym wejście. Foyer sali bankietowej jest łatwo dostępne dla obsługi z kuchni. Bezpośrednio z foyer dostępne wydzielone dla sali bankietowej sanitariaty. 

Funkcje główne: Bankiety, spotkania, wesela, kolacje, sesje plenarne, zjazdy, bale, produkcje telewizyjne 

Funkcje dodatkowe: Wystawy pojedynczych i licznych wystawców, niewielkie przedstawienia, premiery, konkursy.

Wysokość netto (w świetle posadzki i sufitu): 6,0m 

Nośność posadzki: 3500kg/m2 

Maksymalna pojemność sali: 1000osób 

 

Audytorium 

Ze strefy wejściowej głównego foyer dostępne jest foyer audytorium. Foyer audytorium znajduje się na dwóch poziomach, 0,00 oraz 4,48, połączonych ze sobą schodami wewnętrznymi. Część dolna dostępna jest z dolnego poziomu foyer głównego, część górna natomiast – z górnej części foyer. Audytorium jest przeznaczone dla funkcji typowo scenicznych i jest zaprojektowane dla głosu wzmacnianego elektronicznie. Cechuje się dobrym wydzieleniem akustycznym od foyer i pozostałych części budynku. Posiada rozbudowane na dwóch poziomach zaplecze z węzłami sanitarnymi i szatniami. Zaprojektowano scenę o rozmiarach 8x16 z niezależnymi wejściami z zaplecza, a także kabinę projekcyjną i kabiny dla tłumaczy. Posiada także wydzielony węzeł sanitarny dla gości. 

Funkcje główne: Występy sceniczne, niewielkie przedstawienia, sesje plenarne, odczyty, wykłady, egzaminy, zgromadzenia, produkcje muzyczne, produkcje telewizyjne, konkursy, pokazy audio i wideo. 

Wysokość netto (w świetle posadzki i sufitu) (wysokość zmienna): 8,0-3,5m 

Nośność posadzki w obrębie sceny: 3500kg/m2 

Maksymalna pojemność sali: 600osób 

 

Restauracja i restauracja letnia 

Z trzech poziomów foyer (0,00; 1,28; 4,48) dostępne są trzy odpowiadające poziomy restauracji. Posiadają one wewnętrzne połączenie między sobą. Każdy z tych poziomów jest połączony z rozdzielnią kelnerską w kuchni za pomocą pomieszczeń kredensów – do których można dostać się windą oraz schodami wewnętrznymi kuchni. Z restauracji prowadzą schody na górę do części konferencyjnej. Przy fasadzie południowej zlokalizowano restaurację letnią – przeznaczonej głównie do obsługi stolików na zewnątrz. 

Funkcje: Bankiety, spotkania, wesela, kolacje, zjazdy, bale. 

Wysokość netto (w świetle posadzki i sufitu) (zmienna): 9-14m 

Nośność posadzki: 750kg/m2 

Maksymalna pojemność sali: 450osób 

 

Kuchnia 

Funkcje: przygotowanie posiłków dla restauracji a także cateringów wydawanych wewnątrz budynku jak i wywożonych na zewnątrz. 

Wysokość netto (w świetle posadzki i sufitu): główne pomieszczenia: 5m, część magazynowa 2,5m. 

Nośność posadzki: 750kg/m2 

Maksymalna liczba pracowników: 40osób 

Kawiarnia i kawiarnia letnia 

W strefie wejścia głównego foyer zlokalizowano kawiarnię. Jej stoliki są ustawione w klarownie wydzielonej przestrzeni foyer głównego o powierzchni około 100m2. 

Funkcje: kawiarnia 

Wysokość netto (w świetle posadzki i sufitu): (zmienna) 3,0-12,0m 

Nośność posadzki w obrębie foyer głównego: 5000kg/m2 

Liczba osób, dla których przeznaczona jest Kawiarnia: 60. 

Na poziomie zielonej doliny zlokalizowano kawiarnię letnią, przeznaczoną głównie do obsługi stolików, które będzie można ustawić przeznaczonym do tego obszarze w zielonej dolinie. Kawiarnia letnia przeznaczona maksymalnie do obsługi 20 osób. 

 

Zespół Sal Konferencyjnych

Zespół Sal Konferencyjnych to wydzielona na poziomie +8,32 część budynku, posiadająca wejście główne z foyer głównego, a także niezależne wejście od strony projektowanej ulicy Olimpijskiej oraz dodatkowe wejście od strony Placu Honorowego. Zespół Sal Konferencyjnych posiada powiązanie komunikacyjne z restauracją na poziomie +4,48 oraz z wyjściem na dach zielony. Składa się z 18 sal konferencyjnych z możliwością podziału niektórych z nich na mniejsze, dwóch zespołów sanitarnych, kredensu powiązanego komunikacyjnie z rozdzielnią kelnerską w kuchni, a także pomieszczenie biurowe przeznaczone dla gości Zespółu Sal Konferencyjnych i pomieszczenie gospodarcze na sprzęt podręczny. 

Funkcje główne: konferencje, spotkania, wykłady, odczyty, seminaria, szkolenia, egzaminy 

Funkcje dodatkowe: wystawy i targi pojedynczych i licznych wystawców, premiery i prezentacje produktów, produkcje telewizyjne 

Wysokość netto (w świetle posadzki i sufitu): (zmienna) 4,0m 

Nośność posadzki: 750kg/m2 

Maksymalna liczba osób, mogących jednocześnie przebywać w centrum konferencyjnym: 1200 

Pozostałe funkcje budynku 

 

Połączenie ze Spodkiem 

Obok wejścia głównego od strony placu Honorowego zaprojektowano przejście piesze do Spodka. Korytarz o szerokości minimalnej 5m i wysokości 3m.

Pomieszczenie rozładunku i magazyny 

Na poziomie -4,00 zaprojektowano pomieszczenie rozładunku – służy ono do wygodnej dostawy towarów i sprzętu do budynku.

 

Pokój rodzica 

W centralnym punkcie foyer głównego zaprojektowano pokój dla rodzica z dzieckiem. 

 

Lokal usługowy przy wejściu głównym 

W rejonie wejścia głównego od strony placu honorowego zaprojektowano lokal usługowy o powierzchni 160m2, do którego prowadzą niezależne wejścia z zewnątrz. 

 

Stałe stanowiska recepcyjne 

Przy wejściach głównych - od strony placu honorowego i od strony projektowanej ulicy Olimpijskiej zaprojektowano stałe stanowiska recepcyjne. Przewiduje się w nich stałe miejsca pracy. 

 

Pomieszczenia techniczne 

W budynku zaprojektowano pomieszczenia techniczne przeznaczone na urządzenia instalacyjne niezbędne dla poprawnego funkcjonowania i zachowania komfortu w budynku.