Projekty komplementarne

1. Projekt pn.: Promocja inwestycyjna miasta Katowice – warto tu zainwestować, realizowany w ramach poddziałania 1.1.2. RPO Województwa Śląskiego.

Projekt polega na promocji ofert inwestycyjnych Miasta poprzez udział w targach (Expo Reali MIPIM) oraz organizację kampanii promocyjnych z wykorzystaniem materiałów drukowanych, internetu i komputerowych wizualizacji 3D i 2D: (trójwymiarowe modele obszaru miasta z otoczeniem w skali poglądowej, trójwymiarowe modele dla 9 terenów w skali szczegółowej i internetu). Na projekt składa się pięć zadań:

  • Zadanie I. Udział w targach MIPIM w Cannes
  • Zadanie II. Udział w targach Expo Real w Monachium
  • Zadanie III. Wizualizacja oferty inwestycyjnej
  • Zadanie IV. Strona internetowa
  • Zadanie V. Reklama w mediach związana z projektem

 

Projekt przyczyni się do rozwiązania problemu, którym jest „niedostateczne wykorzystanie potencjału inwestycyjnego Aglomeracji Górnośląskiej, a w szczególności Miasta Katowic”. W efekcie w ciągu 5 lat od zakończenia projektu Miasto spodziewa się pozyskać co najmniej 3 dużych inwestorów, promując na targach, w mediach i internecie co najmniej 9 ofert inwestycyjnych.

 

2. Projekty pn.: „Przeprowadzenie kampanii promocyjnej produktu turystyki biznesowej Katowic I i II etap” realizowane w ramach działania 3.4 Priorytetu III Turystyka RPO WSL 2007-2013. Projekty mają przyczynić się do wzrostu konkurencyjności turystycznej regionu i do wykreowania nowego, przyjaznego turyście wizerunku regionu, poprzez stymulację rozwoju przedsiębiorstw oraz powstawanie nowych i utrzymanie istniejących miejsc pracy.

Cele projektu to:

  • wpływanie na zmianę postrzegania Katowic przez kluczowych partnerów, generowanie nowych konferencji i kongresów dla miasta oraz zainteresowania polskich mediów Katowicami, co przełoży się na artykuły o mieście;
  • nawiązanie kontaktów z międzynarodowymi organizatorami spotkań, pozyskanie zapytań konferencyjnych, edukowanie szerokiej publiczności targowej w zakresie możliwości konferencyjnych Katowic;
  • pozyskiwanie uwagi dziennikarzy i generowanie artykułów o atrakcjach turystycznych i możliwościach konferencyjnych Katowic.